משכנתא » משכנתאות

משכנתא זה לא סינית: מילון מושגים

אם אתם בתחילתו של תהליך לקבלת משכנתא חוסר היכרות עם המושגים בתחום עלול לבלבל אתכם ולהגביר את החששות. הנה לפניכם מונחים בולטים בהם תתקלו בדרך לבית הנכסף.

 

אחוז מימון – שיעור ההלוואה שאתם צרכים ביחס לערך הבית. לדוגמה- אם ערכו של הבית שאתם קונים הוא מליון שקלים ויש לכם שלוש מאות אלף שקלים, אתם מבקשים משכנתא של שבע מאות אלף שקלים, לכן המימון שלכם הוא בשיעור 70 אחוז. יש לדעת כי בנק ישראל החושש מירידה בערך הבתים מציב הגבלות חמורות על נטילת משכנתא באחוז מימון גבוה מ-60.

אישור עקרוני- זהו השלב הראשון בתהליך. האישור נועד לתאם צפיות בניכם לבנק באשר להסכמתו להמשיך את תהליך והסכמתכם לקחת ממנו משכנתא בתנאים שהוא מציע. בשלב הזה הבנק עדיין לא בודק את הנכס, אלא רק את מצבכם הפיננסי תוך התחשבות בערכו המשוער של הנכס שתקנו. האישור תקף ל-12 ימים בהם כדי לקבל הצעות מבנקים נוספים ולהתמקח איתם.

בנייה רוויה - בתי מגורים גבוהי קומה המכילים לפחות 4 יחידות מגורים. הכוונה היא לשטח קרקע רווי (מלא) דירות.

בנייה נמוכה- בתים צמודי קרקע המתאימים למגורי משפחה אחת או שניים, במילים אחרות וילות וקוטג'ים. כל בניין מכיל לכל היותר 3 יחידות דיור.

בעלי זכויות – הגדרה לפי חוק של בעל הזכויות על הקרקע. יש חמש רמות של זכויות: בעלות הנחשבת לרמה הגבוהה מכולן והיא מקנה לבעל הקרקע את הזכות למכור, להשכיר אותה או להשתמש בה לצרכיו בהתאם להיתרים. חכירה – אדם או גוף ששכר את הקרקע ומותר לו להשתמש בה לצרכיו בהתאם להיתרים למשך כל תקופת ההשכרה. משכנתא – בעלות על הקרקע שתינתן אחרי סילוק ההלוואה בגינה מושכן הנכס. זיקת הנאה – הרמה הרביעית שמקנה היתר לבצע פעולות בנכנס נדל"ן או קרקע.

הערת הזהרה- נרשמת לאחר שהקונה והמוכר הגיעו להסכמה והחלו בביצוע העסקה. ההערה נרשמת במנהל מקרקעי ישראל ונועדה להתריע בפני קונה פוטנציאלי אחר של הנכס כי קיימת התחייבות למכירתו. הערת הזהרה חיונית למניעת הונאה ומכירה כפולה של נכס נדל"ני.

טאבו – הגוף היחיד בישראל שרושם זכויות על נכסי נדל"ן והיחיד שקובע מי הוא בעל הזכויות בנכס. לפני חתימה על הסכם לרכישת נכס נדל"ני חובה על הקונה לבדוק את נסח הטאבו – מסמך הקובע מי הוא בעל הנכס והאם יש עליו אי-אילו הגבלות.

לוח שפיצר- טבלה סטטיסטית המתארת את החזר המשכנתא הצפוי בכל חודש.

תעודת זכאות – מסמך המעיד כי בעליו זכאי לקבל משכנתא ממשרד השיכון. לרוב סכום הזכאות מכסה רק חלק קטן מערך הבית. הזכאות נקבעת על פי קריטריונים שונים כגון גיל, מצב כלכלי, ושירות צבאי. חשוב לדעת כי משרד השיכון לא נותן את הכסף כמענק אלה כהלוואה בדיוק כמו משכנתא, לכן מומלץ לבדוק מהם תנאי ההחזר והאם הם טובים מאילו שהבנק מציע.

פירעון מוקדם - סילוק החוב לפני המועד שנקבע לכך. לא חייבים לפרוע את כל המשכנתא, אפשר לפרוע חלקים ממנה. מומלץ להשתמש בכלי הזה אם צברתם סכום כסף גדול, כך תקטינו את תקופת ההחזר או את גובה התשלום החודשי. בחלק ממסלולי המשכנתא תדרשו לשלם מעין קנס, לפני ביצוע הפירעון בדקו את שיעור הקנס והעריכו אם המהלך משתלם.

ריבית אפקטיבית – זו הריבית שתשלמו בפועל לבנק. בחישוב הריבית האפקטיבית לוקחים בחשבון כל הוצאה כולל העמלות ושינויים צפויים בגובה הריבית. לפני נטילת משכנתא חשוב לבדוק בבנק את הריבית האפקטיבית.

ריבית נומינלית – הריבית לפני ההצמדה למדד או לשער חליפין כלשהו. ברוב המקרים הריבית האפקטיבית גבוהה מהריבית הנומינלית ולכן יש להתחשב רק בריבית אפקטיבית.